Esasy      Täzelikler       Hyzmatlar       Önümler       Gatnaşyklar

Soňky täzelikler
2019-njy ýylda 34 şertnama baglaşyldy, olaryň 3-si ikitaraplaýyn, galanlary bolsa kommisioner şertnamalardyr.
Biziň kärhanamyzyň üsti bilen “B” kysymly karbamid, “K-354” kysymly tehniki uglerod, “A” kysymly tehniki ýod, TPP D30S kysymly polipropilen, reňksiz list aýna, TPS 1051-2017 gurluşyk heki, ak örme matadan maýka, aşgarlanmadyk nah ýüplük, Nm 10/1 (Ne 6/1) pnewmomehaniki egriji enjamda öndürilen ýekelik kardnaýa önümleri ýerlenilýär.
2018-nji ýylda 17 şertnama baglaşyldy, olaryň 5-si ikitaraplaýyn, galanlary komissioner şertnamalardyr.
Owganystandan, Özbegistandan, (BAE-den), Gyrgyz Respublikasyndan, Russiýa Federasiýasyndan, Türkiýeden, Gonkongdan, Beýik Britaniýadan, Hytaýdan gelen işewürler kärhanamyz bilen şertnama baglaşdylar.
 
 
Telefon: (+993)12 477428

 

turkmenexport.gov.tm